Tutkimusetiikan tukihenkilöt

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) käynnisti tutkimusetiikan tukihenkilötoiminnan vuoden 2017 alussa. Tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmän lähtökohtana on ollut tarve vahvistaa kansainvälistyvän tutkijakunnan tietoisuutta suomalaisesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tätä tarkoitusta varten TENK on kouluttanut yli 60 tutkimusorganisaatioon yli 100 tukihenkilöä antamaan matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa. 

Ostotuki kirjastoille

Ostotuki on vähälevikkisen laatukirjallisuuden tukea, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain kuntien kirjastoille. Ostotuella kirjastot voivat hankkia kirjoja listoilta, jotka Valtion kirjallisuustoimikunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Selkokeskus ja Kuurojen liitto laativat edellisenä vuonna julkaistuista vähälevikkisistä kirjoista.

Kuluvan vuoden määrärahalla kirjastot voivat hankkia myös edellisen vuoden ostotukilistojen teoksia.

Ostotuen piiriin kuuluvat kaikki Suomen kunnat Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta.