TJNK

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta on asetettu valtioneuvoston päätöksellä 13.1.1972.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on tiedonjulkistamisen kenttää koordinoiva ja tiedonjulkistamista edistävä tiedehallinnon toimija.

TENK

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, jonka ministeriö nimeää tiedeyhteisön esityksestä.

TENK on perustettu asetuksella vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja edistämään tutkimusetiikkaa.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut tutkimusorganisaatiot ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet noudattamaan TENKin ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Etiikan päivä 2020: Tutkittavan oikeudet

Keskiviikkona 18.3.2020 järjestettäväksi aiottu Etiikan päivä -seminaari klo 12 – 16 on päätetty perua hallituksen antaman suosituksen perusteella. Myös aamupäivän biopankkityöpaja on peruttu.

Helsinki Initiative Forum

This meeting has been cancelled due to Corona virus. It will be re-scheduled as soon as possible.