Lausuntopyyntö TENKille

Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyt tutkitaan aina siinä organisaatiossa, jossa epäilty loukkaus on tapahtunut tai jossa epäilty tutkija toimi sen tapahtuessa. Sen jälkeen, kun epäily on ensin käsitelty organisaation hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia koskevien epäilyjen käsittelyprosessissa eli HTK-prosessissa, osapuolet voivat halutessaan pyytää asiassa lausunnon Tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta (TENK).

HTK-loukkaukset

Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaukset jaotellaan vilppiin ja piittaamattomuuteen.

Epäilyt piittaamattomuudesta ja vilpistä käsitellään hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen käsittelyprosessissa eli HTK-prosessissa.

Sen lisäksi, että piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja vilppi tieteellisessä toiminnassa ovat hyvän tieteellisen käytännön vastaisia, ne voivat olla myös lainvastaisia tekoja.

Apurahat

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.

Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Julkaisut

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan julkaisuja -sarjassa julkaistaan toiminnan yhteydessä syntyneitä ja siihen liittyviä muistioita, raportteja ja muuta aineistoa.

Suomen malli

Euroopassa on käytössä lukuisia erilaisia kansallisia toimintamalleja tutkimuseettisten väärinkäytösten tutkintaan. On myös maita, joilla kansallista järjestelmää ei vielä ole. Tiedevilpin määrittelyssä, epäilyjen tutkinnassa ja sanktioiden määräämisessä pääasiallisia toimintalinjoja on kaksi: lakiin perustuva malli ja tiedeyhteisön itsesääntelymalli. Jos HTK-tutkinta perustuu lakiin, vakava tutkimusvilppi on samalla myös rikos. Itsesääntelyjärjestelmässä näin ei ole, vaan tiede korjaa akateemisia tapoja noudattaen itse itseään.

Aiemmat kokoonpanot

Tälle sivulle on kerätty tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kokoonpanot 1972 alkaen sekä sen edeltäjän, tietokirjallisuuden palkintolautakunnan kokoonpano vuosina 1967 - 1972.

1.6.2015 - 31.5.2018

Puheenjohtaja akateemikko Risto Nieminen, Aalto-yliopisto

Varapuheenjohtaja tuottaja, FT Katja Bargum, Yle

Pääsihteeri FT Reetta Kettunen​