Aiemmat kokoonpanot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) perustettiin 15.11.1991 annetulla asetuksella (1347/91), ja se aloitti toimintansa helmikuussa 1992.

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.2016 - 31.1.2019

Puheenjohtaja

Kansleri emerita Krista Varantola, Tampereen yliopisto

Varapuheenjohtaja

Yliopistonlehtori Pekka Louhiala, Helsingin yliopisto

Etiikan päivä

Yleisöä seuraamassa seminaaria.

Etiikan päivä on vuosittain järjestettävä tieteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari, joka kokoaa yhteen kaikkien tieteenalojen edustajia. Seminaarin pääjärjestäjänä on Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK).

Julkaisut

Vastuullisen tieteen julkaisusarja

Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa (ISSN 2670-062X) julkaistaan julistuksia, linjauksia, selvityksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja, jotka liittyvät tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen, vastuullisuuteen, saavutettavuuteen, tiedeviestintään sekä tieteen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen.

Tietoa sivusta

Vastuullinen tiede  mitä se on?

Vastuullinen tiede edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Se tukee tieteen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa.

Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 (tekstiversio)

Tämä ohje on voimassa 1.10.2019 alkaen. Tiedeyhteisö voi sitoutua noudattamaan ohjetta allekirjoittamalla sitoutumiskaavakkeen, joka löytyy TENKin verkkosivuilta, www.tenk.fi.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019
ISSN 2490-161X (pain.)
ISSN 2669-9427 (pdf)
Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Toimituskunta: Iina Kohonen, Arja Kuula-Luumi, Sanna-Kaisa Spoof

Julkaisusarja

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja -sarjassa (ISSN 2490-161X (pain.), ISSN 2669-9427 (pdf)) julkaistaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita, suosituksia ja muita julkaisuja. Sarja perustettiin keväällä 2019. Painettuja julkaisuja voi tilata TENKin toimistolta. 

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012 (tekstiversio).

Tämä HTK-ohje julkistettiin 14.11.2012, ja se on voimassa 1.3.2013 alkaen. Tiedeyhteisö voi sitoutua noudattamaan ohjetta allekirjoittamalla sitoutumiskaavakkeen, joka löytyy TENKin verkkosivuilta, www.tenk.fi.

Toimituskunta: Krista Varantola (pj.), Veikko Launis, Markku Helin, Sanna Kaisa Spoof & Sanna Jäppinen (siht.)

Helsinki 2013

ISBN 978-952-5995-06-0 (pain.)
ISBN 978-952-5995-07-7 (pdf)

Muut apurahat ja palkinnot

Tälle sivuille on koottu linkkejä tiedonjulkistamisen kentän keskeisimmistä suomalaisista apurahoista ja palkinnoista sekä muista hyödyllisistä tahoista. Koska sivut sisältävät pääosin muuttuvaa tietoa, pyydämme sivujen lukijoita informoimaan havaitsemistaan muutoksista, virheistä tai puutteellisuuksista, ks. yhteystiedot.