Usein kysyttyä

Tälle sivulle on kerätty TENKiltä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

Mikä on TENK?

mikä TENK on, mitä TENK tekee, onko TENKillä asiantuntemusta juuri minun alaltani, kenelle TENkin päätöksistä voi valittaa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyt

Mitä on tiedevilppi?

mikä on vilppiä, miten plagiointi määritellään, onko plagiointi rikos, nimeni on jätetty pois yhteisjulkaisusta - onko se vilppiä, plagioin vahingossa - mitätöidäänkö tutkintoni

Julkaisut

Vastuullisen tieteen julkaisusarja

Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa (ISSN 2670-062X) julkaistaan julistuksia, linjauksia, selvityksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja, jotka liittyvät tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen, vastuullisuuteen, saavutettavuuteen, tiedeviestintään sekä tieteen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen.

Tietoa sivusta

Vastuullinen tiede  mitä se on?

Vastuullinen tiede edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Se tukee tieteen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa.

Julkaisusarja

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja -sarjassa (ISSN 2490-161X (pain.), ISSN 2669-9427 (pdf)) julkaistaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita, suosituksia ja muita julkaisuja. Sarja perustettiin keväällä 2019. Painettuja julkaisuja voi tilata TENKin toimistolta. 

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012

Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa uudistanut tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä eli HTK-ohjeen. Tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä (responsible conduct of research) ja samalla varmistaa, että loukkausepäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti.

Muut apurahat ja palkinnot

Tälle sivuille on koottu linkkejä tiedonjulkistamisen kentän keskeisimmistä suomalaisista apurahoista ja palkinnoista sekä muista hyödyllisistä tahoista. Koska sivut sisältävät pääosin muuttuvaa tietoa, pyydämme sivujen lukijoita informoimaan havaitsemistaan muutoksista, virheistä tai puutteellisuuksista, ks. yhteystiedot.