Tillgänglighet

Det här är ett gemensamt tillgänglighetsutlåtande för webbplatserna vastuullinentiede.fi, avointiede.fi, tjnk.fi och tenk.fi under sidfamiljen Ansvarsfull forskning.

Vastuullinentiede.fi och avointiede.fi är publicerade den 10.2.2020, tjnk.fi och tenk.fi den 18.6.2020. Webbplatserna omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

Om vi har felbedömt webbplatsernas tillgänglighet och du hittar brister i detta i vår digitala service ber vi dig kontakta oss, så vi gör vårt bästa för att åtgärda dem.

Åbo bokmässa 2020

Åbo Bokmässa firar i år sitt 30-årsjubileum. Huvudtemat är musik och årets aktuella tema är informationens förändrade roll .

Beviljade stipendier

På denna sida finns beviljade stipendier för informationsspridning sedan år 2010. Delegationen lägger ut offentliga projektbeskrivningar i den form som dom anges i ansökan (på finska eller svenska). Delegationen publicerar beskrivningen endast om ansökandet inte har förbjudit det.

Verksamhet

Forskningsetiska delegationen grundades år 1991 för att behandla etiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning och för att främja forskningsetiken.

Delegationen skall

Publikationer

I serien Delegationen för informationsspridnings publikationer publiceras promemorior, rapporter och annat material som hör ihop med och uppkommer i samband med verksamheten.