Köpstöd för bibliotek

Stödet för kvalitetslitteratur är ett köpstöd som undervisnings- och kulturministeriet årligen beviljar till kommunala bibliotek. I köpstödskretsen ingår alla Finlands kommuner med undantag av Ålands kommuner. Biblioteken får köpstödslistorna, i vilka man har samlat ihop titlar som anses ha små upplagor och vara av hög kvalitet. Dessa titlar kan biblioteken sedan beställa med stödsumman. Med anslaget för det innevarande året kan biblioteken även skaffa verk som finns på föregående års köpstödslista.

Delegationen för informationsspridning (TJNK)

Delegationen för informationsspridning (TJNK) är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt. Delegationen har tillsatts genom statsrådets beslut den 13 januari 1972.

Delegationen för informationsspridning är en aktör inom vetenskapsförvaltningen som koordinerar informationsspridningens område och främjar informationsspridning.

Helsinki Initiative Forum

This meeting has been cancelled due to Corona virus. It will be re-scheduled as soon as possible.

Dataskydd

Ansvarsfull forskning respekterar din integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Personuppgifter kan samlas in exempelvis när du anmäler dig till Ansvarsfull forsknings evenemang eller beställer nyhetsbrev.