Tiedekasvatuksen suositukset

Viimeksi päivitetty 15.1.2024

Piirroskuvassa useita henkilöitä ja hahmoja, jotka kuvaavat tiedekasvatuksen eri puolia, kuten esimerkiksi opetusta, tiedekerhoja, tapahtumia, viestintää, pelejä ja muuta tieteellä vaikuttamista.

Tiedon käsittelemisen taidot korostuvat, kun mediakohina ja virheellinen tai vääristelty informaatio haastavat perinteisiä tiedon auktoriteetteja. Kriittinen ajattelu, kyky tulkita tietovirtaa sekä olennaisen erottaminen epäolennaisesta ovat yhä tärkeämpiä kansalaistaitoja.

Osaava, kriittisesti ajatteleva kansalainen rakentaa elämäänsä ja yhteiskuntaa luotettavan tiedon pohjalta. Medialukutaidon lisäksi tarvitsemme tieteen lukutaitoa.

Tieteen lukutaito kasvaa tiedekasvatuksesta. Suomessa tiedekasvatusta toteuttavat useat erilaiset tahot varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, valtakunnallisista verkostoista kyläkoulujen tiedekerhoihin, tieteellisistä seuroista tiedetoimittajiin ja tietokirjailijoihin. Toiminta ja yleisöt ovat monimuotoisia, mutta tavoite on sama: tarjota laadukasta elinikäistä tiedekasvatusta.

Tiedekasvatuksen suositukset ovat yhteinen lähtökohta ja innoituksen lähde kaikille tieteen, oppimisen ja kasvatuksen parissa toimiville. Ne on kiteytetty viiteen periaatteeseen:

  • Tiedekasvatus on saavutettavaa
  • Tiedekasvatus on laaja-alaista
  • Tiedekasvatus mahdollistaa osallisuuden
  • Tiedekasvatus on yhteisöllistä
  • Tiedekasvatus on innostavaa ja palkitsevaa

Lataa Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa -suositukset täältä.