Publicering

Öppenhet och offentlighet gör forskningen till vetenskap. Vetenskapskommunikationen är vetenskapssamfundens interna och externa informationsförmedling och interaktion. Att kommunicera om vetenskap handlar inte bara om att förmedla forskningsresultat. Ansvarsfull vetenskapskommunikation ökar förtroendet för vetenskaplig information. Vetenskapliga publikationer är ett viktigt sätt för forskare att meritera sig, och därför är det av stor betydelse att upphovsmannaskapet fastställs så att det belönar forskarna på ett rättvist sätt.

 

Senaste artiklar

Tulostettava sivu
Svenska

Öppenhet och offentlighet gör forskningen till vetenskap." data-share-imageurl="">