Nyheter

Hur stort är ett litet språk?

8.10.2021

Hur är det att undersöka skönlitteratur på ett litet språk i en forskningsvärld som anses prioritera engelska? Hur stor är en liten publik? Litteraturvetaren Julia Tidigs berättar om flerspråkighetsforskning på flera språk.

Ansvarsfull forskning