Om webbplatsen Ansvarsfull forskning

Webbplatsen Ansvarsfull forskning är en handbok i god praxis inom forskningsetik och vetenskapskommunikation i det finländska vetenskapssamfundet. Webbplatsens lättfattliga artiklar är skrivna av experter och av de organ som står bakom webbplatsen. Artiklarna fördjupar läsarens förståelse av de teman som webbplatsen behandlar.

 

Webbplatsen Ansvarsfull forskning förenar god praxis inom forskningsetik och vetenskapskommunikation med en öppen vetenskapskultur. Webbplatsen ingår i ett projekt som tar fram webbmaterial som är tillämpligt på alla vetenskapsgrenar, fokuserar på ansvarsfull forskning, publicering och vetenskapskommunikation, och som kan användas av såväl forskare, utgivare, finansiärer och beslutsfattare som högskolestuderande och -lärare. Materialet är utarbetat för finländska förhållanden och berättar för den allt mer internationaliserade forskarkåren i Finland, liksom för forskare utanför Finlands gränser, om det finländska sättet att bedriva vetenskap.

 

Projektet är gemensamt för Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen verkar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation.

 

Webbplatsens material

Materialet på webbplatsen är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell-licens, om inget annat anges. Du kan kopiera, bearbeta och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format, på villkor att du anger källan på korrekt sätt, länkar till licensen och markerar om du gjort ändringar i materialet.

 

Nytt material till webbplatsen produceras kontinuerligt tillsammans med vetenskapssamfundet. Vid framställningen av material utnyttjas bland annat material från delegationernas expertseminarier samt andra expertevenemang. Artiklarnas upphovsmän ombes att i huvudsak skriva på sitt modersmål.

 

Ta kontakt om du har ett ämne för en artikel!

 

Feedback

Vi tar gärna emot feedback om webbplatsen! All feedback behandlas under redaktionens möten.

 

Dataskydd

Läs mer om vår dataskyddspraxis.

 

Kontakt

info@vastuullinentiede.fi
@VastTiede

Tulostettava sivu
Svenska