Etiska råd och riktlinjer

29.11.2018

Redaktion för Ansvarsfull forskning

Etiska råd och riktlinjer

God vetenskaplig praxis kompletteras med andra professionella och etiska riktlinjer.

Förutom att forskningsorganisationerna har förbundit sig att följa god vetenskaplig praxis, har många andra utarbetat egna riktlinjer. Dessa är till exempel:

Riktlinjer för forskningsetik från andra länder än Finland:

Tulostettava sivu
God vetenskaplig praxis kompletteras med andra professionella och etiska riktlinjer.

" data-share-imageurl="">