Tutkijan ansioluettelomalli

15.3.2018

Vastuullinen tiede -toimitus

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima malli tutkijan ansioluettelosta on hyvän tieteellisen käytännön mukainen.

Ansioluettelo eli CV (curriculum vitae) on kooste henkilön opiskelu- ja työurasta sekä akateemisista ja muista ansioista. Hakuasiakirjoihin liitettynä se on julkinen asiakirja, jossa esitettyjen tietojen tulee olla tarvittaessa todennettavissa.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi. Sillä pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.

Mallilla pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.

Tutkijan tulee esittää ansioluettelossaan kokonaisuudessaan ne ansiot ja sidonnaisuudet, jotka ovat kullekin hakutilanteelle ja tutkijanuravaiheelle tarkoituksenmukaisia.

Suomessa tutkimusorganisaatiot ja tutkimusta rahoittavat tahot edellyttävät, että niille osoitetut tai niiden tutkijayhteisössä laaditut hakuasiakirjat (hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo, portfolio) noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä. Jos epäillään, että tutkija paisuttelee tai vääristelee ansioitaan ansioluettelossa, muissa hakuasiakirjoissa tai niiden käännöksissä, voidaan asia käsitellä tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti epäilynä hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta.


Lisätietoja:

Tutkijan malliansioluettelo TENKin sivuilla: http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
Tutkijan ansioluettelomalli pdf-muodossa: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/tutkijan_ansioluettelomalli_26061...
Tutkijan ansioluettelomalli doc-muodossa: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/tutkijan_ansioluettelomalli_26061...

Tulostettava sivu