painokertoimet.png

Taulukko liittyy edelliseen kohtaan 4 ja siinä eritellään eri julkaisutyyppien painokertoimet eri JUFO-luokitustasoilla.